نكات لازم در مورد تهيه سالادها

در مورد سالادها به نكات ذيل توجه كامل داشته باشيد :
سالاد غذائيست مطبوع و لذيذ كه علاوه بر داشتن مواد مغذي اشتهاي انسان را براي خوردن غذاهاي ديگر تحريك مينمايد و بهمين دليل اغلب سالادها را در اول قبل از هر غذائي سرو ميكنند با خوردن سالاد ميتوانيم سلامتي خود را تامين نمائيم .bazde.blogspot.com  نكات لازم در مورد تهيه سالادها
علاوه بر اينكه سالاد مطبوع و لذيذ ميباشد داراي ويتامين هاي مختلف و مواد معدني فراواني هم ميباشد كه بودن يكنوع آن هر روز سر ميز از جمله غذاي لازم و واجب است.
سالاد انواع و اقسام دارد در هر فصل و موقعيت فرق ميكند ميتوانيم سالاد را بعنوان پيش غذائي يا غذاي اصلي و يا با غذا و همچنين بعنوان دسر ميل كنيم
انواع سالاد :
پيش غذائي يا اردور مثل سالاد گوجه فرنگي تخم مرغ و يا سبزيهاي تازه يا ساردين و همچنين سالادهائي كه از بعضي حيوانات دريائي ميتوان درست كرد.
سالادهائي كه بايد با غذا خورد – سالاد كاهو – و سالادهاي سبز ديگر مثل انديو اسفناج – بلاغ اوتي و كنگر خام (كنكر خام سبزي ايست بسيار مفيد كه تا بحال فقط براي خورش و ماست و كنگر استفاده ميكرديم و در هر دو وضع از پخته آن استفاده مينموديم حال ما ميتوانيم كنگر خام را مثل سبزيهاي ديگر سالاد كنيم كه هم مفيد است و هم تنوعي در سالادهاي امروزي بوجود آمده و كبد را هم سالم نگاه ميدارد.)
سالادهاي ميوه با ژله و يا با مايونز – كلم پيچ سفيد و يا قرمز كه هر دو بسيار لذيذ و مفيدند و گذشته از اينكه در نظافت و شستشوي آن بايد فوق العاده دقت كنيم ميبايد در موقع بريدن آنهم كارد تيزي بكار ببريم زيرا كلم داراي ويتامينهاي مختلف و مواد معدني است كه در موقع بريدن و خرد كردن اگر كارد كند باشد آب كلم بيرون آمده تمام ويتامين آن با آب آن خارج ميشود و بقيه اش براي خوردن چندان مفيد نيست تمام اين سالادها را ميتوان با سس هاي مختلف مايونز – سس فرانسه يا مايونز شخته درست كرده آماده نمود.
سالادهائي كه بعوض غذاي اصلي ميتوان از آنها استفاده كرد مثل سالاد تخم مرغ – گوشت و مايونز – سالاد سيب زميني و مرغ و مايونز – سالاد ماكاروني وسالاد لوبيا چيتي – سالاد بعضي حيوانات دريائي – سالاد مخلوط هم است كه گاهي ميتوان از سبزيجات باقيمانده درست بنمائيم .
سالادهائي كه بعنوان دسر ميتوان از آن استفاده نمود سالاد ميوه و گاهي بعوض مايونز از خامه و شكر و يكنوع سس مخصوص دسر استفاده ميكنيم و همچنين ميوه و ژله كه از ژلاتين شيرين درست شده است .
سالادهائيكه مخصوص مهماني است مثل سالاد آناناس – سالاد طالبي و يا سالادهاي ديگر كه بطور مجلل ميتوان تزئين نمود.
روش سرو كردن انواع سالاد :
الف – اگر بخواهيم سالاد را اول سرو كنيم و تنها خورده شود بايد قبل از اينكه افراد سز ميز ميايند در كاسه يا بشقاب مخصوص سالاد بطوريكه انفرادي كشيده و براي هر نفر در جلو ، وسط آنجائيكه بشقاب غذا گذارده ميشود قرار دهيم.
ب – اگر بخواهيم سالاد را با غذا بخوريم در طرف دست چپ بشقابي قرار ميدهيم كه مخصوص سالاد باشد و بعدا سالاد را سرو ميكنيم و هر كسي براي خودش بر ميدارد و ما ميتوانيم ظرف سالاد را بيكديگر رد كنيم .
ج – اگر براي بشقاب سالاد جا نبود و ميز شلوغ بود بايد از بشقاب نان كه قسمت چپ بالاي چنگال قرار گرفته است استفاده نمائيم و از بشقاب نان صرف نظر كنيم. سس سالاد را ميتوان داخل سالاد نمود و يا عليحده سرو كرد – البته اگر سس را عليحده سرو كنيم سالاد تردتر و قشنگ تر و تازه تر خواهد ماند و ميتوانيم بعدا پس از سرو سالاد سس را هم دور بگردانيم.
د – سالاد را ميتوان داخل برگ كاهو و يا برگ كلم سرو كرد و اغلب اشخاص در شك و ترديد هستند كه آيا ميتوانند برگ كاهو و يا كلم را هم بخورند البته برگ كاهو و كلم بسيار نافع و لذيذ و خوبست و ميتوان پس از خوردن سالاد داخل آن از برگ كاهو يا كلم هم استفاده نمود.
براي تهيه سالادها به نكات ذيل توجه كامل داشته باشيد :
سس سالاد بايد نزديك صرف سالاد با آن مخلوط شود زيرا در صورتيكه سس زودتر در سالاد بريزيم سبزيها پلاسيده ميشوند و آب مياندازند.
سركه سالاد بطور متوسط بايد يك سوم روغن زيتون باشد مگر آنكه سالاد را ترش تر دوست داشته باشيم.
نمك و فلفل را بايد در سركه حل كنيم و بعد روغن روغن زيتون را بآن اضافه نمائيم .
در صورتيكه بخواهيم در سالاد سيب زميني بريزيم ، سيب زميني را اول با سركه و نمك و فلفل مخلوط ميكنيم ، بعد روغن زيتون را ميريزيم زيرا در اينصورت ترشي بهتر جذب سيب زميني ميشود.
در صورت مصرف كنسرو قارچ احتياج بسرخ كردن ندارد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: