کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید

در اینجا کتابچه ها رو قرار میدم با لینک مستقیم

به زبان فارسی به طور کامل همه چیه گوشی رو توضیح داده

دانلود کنید و حالشو ببرید

فرمت: PDF

کتاب الکترونیکی

********************

مدل گوشی : K800i
سازنده : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : K790i
سازنده : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : K750i
سازنده :
Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : K320i
سازنده : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : K220i
سازنده :
Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : K200i
سازنده :
Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : J220i
سازنده : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید

مدل گوشی : J120iJ110i
سازنده : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : N-Gage QD
سازنده : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : N93
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : N91
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : N80
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : N73
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : N72
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : N71
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : N71
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : S500i
کمپانی : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : W200i
کمپانی : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : n72
کمپانی : nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : W550i
کمپانی : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : W700i
کمپانی : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : W710i
کمپانی : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : 5700
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : 3250
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : 7610
کمپانی : Nokia

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید
مدل گوشی : W880
کمپانی : Sony Ericsson

bazde.blogspot.com کتابچه راهنمای کامل گوشی ها به تفکیک گوشی- بشتابید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: