ویندوز 7 را تنهابایک کلیک بهینه سازید

حالا که بازار دانلود و استفاده از ویندوز 7 داغ است ،یکی از ابزارهای لازم برای بهینه یازی و سفارشی نمودن این ویندوز استفاده باز برنامه های مخصوص همین کارمیباشد. برای تحقق این امر کافیست برنامه زیر را دانلود کرده و از امکانات و پارامترهای متعدد آن ویندوز 7 را سفارشی نمائید .

» دانلود برنامه
» اطلاعات بیشتر
» منبع

bazde.blogspot.com ویندوز 7 را تنهابایک کلیک بهینه سازید
bazde.blogspot.com ویندوز 7 را تنهابایک کلیک بهینه سازید
bazde.blogspot.com ویندوز 7 را تنهابایک کلیک بهینه سازید
bazde.blogspot.com ویندوز 7 را تنهابایک کلیک بهینه سازید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: